stalcuijpers
  home nieuws dekhengsten veulens paarden te koop tarieven contact
voorstellen
uw paard in training
paardrijlessen
buitenritten
onze pony's
onze fokkerij
Pensionstalling
Hoefsmederij
ponykamp
stageplekken
gastenboek
adres
 
     
  Disclaimer  
 
     
Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.stalcuijpers.nl) van Stal Cuijpers.
U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Stal Cuijpers tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Stal Cuijpers expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Intellectuele eigendomsrechten
Stal Cuijpers, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stal Cuijpers of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Stal Cuijpers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stal Cuijpers of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.

Stal Cuijpers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van tikfouten. Aan de op deze website genoemde prijzen en tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Stal Cuijpers behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 
     
 
Copyright 2011 Stal Cuijpers | Disclaimer  
 
mailto:info@stalcuijpers.com Like ons op facebook